Стан Ливиу

From Два града
Jump to: navigation, search
Данная статья является незавершенной и находится в процессе доработки.

(1910 - 1973)

Восьмой Вселенский Собор

Участник Первого (1961) и Четвертого Всеправославного Совещания (1968).

экуменизм

Участник Четвертой Генеральной Ассамблеи Всемирного совета церквей.

события

сочинения

 •  Стан, Ливиу о. Относительно будущего Вселенского Собора // Журнал Московской Патриархии. — 1954. — № 3. — С. 57-62.
 •  Стан, Ливиу о. Православная диаспора // Журнал Московской Патриархии. — 1951. — №6. — С. 22-31.
 •  Стан, Ливиу о. Новый Патриархат - Церковь Эфиопии // Журнал Московской Патриархии. — 1961. — №4. — С. 59-71; №5. — С. 61-72.
 •  Стан, Ливиу о. Румынская Православная Церковь // Журнал Московской Патриархии. — 1960. — №9 С. 56-62.
 •  Стан, Ливиу о. Ватикан и Румынская Православная Церковь // Журнал Московской Патриархии. — 1950. — №6. — С. 29-33.
 • Mirenii în Biserică. Studiu canonic-istoric. — Sibiu, 1939. — Vol. XII. — P. 816.
 • 0 novelă necunoscută a împăratului bizantin Andronic II Paleologul cel Bătrân. Text, traducere şi comentar, în Ţnuarul XV al Academiei <<Andreiane>>", Sibiu, 1939, p. 170-216 (.;i extras, 50 p.);
 • Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Ardealului şi principiul autonomiei bisericeşti, Sibiu, 1940,47 p.; (vezi si vol. Omagiu I. P. S. Sale Dr. Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, p. 214 - 248);
 • Rasă şi religiune, Sibiu, 1942, IV + 152 p.;
 • Ontologia juris, în,,Anuarul XIX (1) al Academiei teologice "Andreiane", Sibiu, 1943, p. 407-611 (şi extras, 203 p.);
 • Dreptul în gândirea românească, Braşov, 1943, 48 p.; Sfinţii români, Sibiu, 1945, 79 p.
 • Statutul Bisericii Ortodoxe Române, în ST, an.I, 1949, nr. 7-8, p. 638-661;
 • Adevărul asupra unirii religioase de la 1700, în “Ortodoxia", an.I, 1949, nr. 4, p. 47-103 (semnat Leon Pădureanu);
 • Despre canonizarea sfinţilor în Biserica Ortodoxă, în “Ortodoxia", an.II, 1950, nr. 2, p. 260 - 278;
 • Diaspora ortodoxă, în BOR, an. LXVIII, 1950, nr. 11 - 12, p. 603-617;
 • Importanţa canonică şi juridică a Sinodului al IV-lea ecumenic, în “Ortodoxia", an. III, 1951, nr. 2-3, p.441-450;
 • Locurile sfinte din Orient, în “Ortodoxia", an. IV, 1952, nr. 1, p.5-77;
 • Relaţiile dintre Stat şi Biserică. Studiu istorico juridic, în “Ortodoxia", an. IV, 1952, nr. 3-4, p. 353 - 461;
 • Importanţa canonică şi juridică a Pravilei de la Târgovişte (1652), în ST, an. IV, 1952, nr. 9-10, p. 561-579,
 • Impăratul Justinian, Sinodul V ecumenic şi papalitatea, în ST, an. V, 1953, nr. 5-6, p. 347-364;
 • Indrumător canonic, în Vol. Legiunile Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1953, p.453-494;
 • Despre apocrisiari sau soli bisericeşti, în “Ortodoxia", an. VI, 1954, nr. 1, p.300-338;
 • Probleme de ecclesiologie, în ST, an. VI, 1954, nr. 5-6, p. 295-315;
 • Legislaţia bisericească şi valoarea ei canonică, în MO, an. VI, 1954, nr.11 - 12, p.598-617;
 • Succesiunea apostolică, ln ST, an.VII,1955, nr.5-6, p.305-323;
 • Biserică şi cult în Dreptul internaţional, în “Ortodoxia", 1969, nr. 3-4, p. 155-163;
 • Codificarea an. VII, 1955, nr. 4, p. 560-592;
 • Biserica şi dreptuli, în MO, an. VIII, 1956, nr. 4, p. 482-489;
 • Societăţile religioase în Biserica veche, în ST, an.VIll, 1956, nr. 1-2, p.109-134;
 • Despre autocefalie, în “Ortodoxia", an. VIII, 1956, nr. 3, p. 369-396;
 • Instituţiile de asistenţă socială în Biserica veche, în “Ortodoxia an. IX, 1957, nr. 1, p. 94 - 118 şi nr. 2, p. 258-279;
 • Despre autonomia bisericeascăl, în ST, an. X, 1958, nr. 5-6, p. 376-393;
 • Perspectiva canonică a relaţiilor dintre Ortodoxie şi Anglicanism, în ,,Ortodoxia", an. X, 1958, nr. 2, p. 287-301;
 • Vechile noastre pravile, în MMS, an. XXXIV, 1959, nr. 9-10, p. 745-762;
 • Pravila lui Alexandreu cel Bătrân vechea autocefalie a Mitropoliei Moldovei, în MMS, an. XXXVI, 1960, nr. 3 - 4, p. 170 - 214,
 • Tradiţia pravilnică a Bisericii însemnătatea şi folosul cunoaşterii legilor după care se conduce Biserica, în ST, an XII, 1960, nr. 7-8, p. 467-483;
 • 0 nouă Patriarhie: Biserica din Etiopia, în “Ortodoxia", an. XII, 1960, nr. 1, p. 34-73;
 • Obârşia autocefaliei şi autonomiei, în MO, an. XIll, 1961, nr. 1-4, p. 80-113;
 • Autocefalia şi autonomia în Ortodoxia, în MO, an. XIII, 1961, nr. 5,6, p. 278-316;
 • Pravila Sfântului Calinic. Un veac de la apariţia ei, în MO, an. XIV, 1962, nr 3-4, p. 209-223;
 • Ortodoxia şi diaspora. Situaţia actuală şi poziţia canonică a diasporei ortodoxe, în “Ortodoxia", an. XV, 1963, nr.11 p. 3 - 38;
 • Premise şi perspective pentru unirea Bsericilor, în “Ortodoxia", an. XV, 1963, nr. 34, p. 621-629;
 • Despre “receptia" de către Biserică a hotărârilor Sinoadelor ecumenice, în ST, an XVII, 1965, nr. 7-8, p. 395-401;
 • Problema unui viitor sinod ocumenic şi pozitia Bisericii Ortodoxe faţă de el, în “Ortodoxia", an. XX, 1968, nr.2, p.331-337
 • Expunere şi analiză canonică a unor măsuri de reorganizare a Bisericii catolice luate de Conciliul II Vatican, în "Ortodoxia", an. XX, 1968, nr. 3, p. 486-495;
 • Căsătoriile mixte şi ultimele măsuri Iuate de Vatican în privinţa lor, în ST, an. XX, 1968, nr. 7 - 8, p. 487 -497;
 • Canonizarea sfinţilor după în văţăturas şi după rânduielile Ortodoxiei, în MO, an. XX, 1968, nr. 5-6, p. 360-368;
 • Poziţia laicilor în Biserica Ortodoxă, în ST, an.XX, 1968, nr.3-4, p.195-203;
 • Biserica cu sau fără laici?, în “Ortodoxia", an. XXI, 1968, nr. 4, p.608 -616;
 • Desre sinodalitate, în ST, an. XXI, 1969, nr. 3-4,p. 155-163;
 • Codificarea canoaneor, în ST an XXI, 1969, nr. 9-10 p.627-648,
 • Iconomie şi intercomuniune, în “Ortodoxia",an.XXII, 19-70,nr. l, p. 5-19;
 • Har şi jurisdicţie, în ST, an. XXII, 1970, nr. 1-2, p. 5 - 29;
 • Instituţie şi instituţionalizare în viaţa bisericească, în MMS, an. XLVI, 1970, nr. 3 -6, p. 241 - 257;
 • Pentru serbarea Sfintelor Paşti la aceeaşi dată de întreaga creştinitate, în ST, an. XXII, 1970, nr. 5-6, p. 368-383;
 • Ortodoxia în zilel ecumenismului. Perspective ecumenice, în MO, an. XXII, 1970, nr. 7-8, p. 743-777;
 • Contribuţii şi poziţii ale teologilor români în probleme de Drept bisericesc, în ST, an. XXIII, 1971, nr.3-4, p.149-173;
 • lmportanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor sinod ecumenic, în ST, an. XXIV, 1972, nr. 3-4, p. 190-211
 • Structura primară a comunităţii creştine, în ST, an. XXIV, 1972, nr. 9- 10, p. 674 - 683;
 • Despre modul de însuşire a vechilor pravile: receptare sau asimilare? în ST, an. XXV, 1973, nr. 1-2, p. 12 - 20.
 • Periton themeliodon kanonikon arhon tes. Orthodoxias, extras din rev. “Theologia", Atena, 1968, 16 p.;
 • Der Stellung das Laien în der Orthodoxen Kirche, extras din rev. “Kyrios" Berlin, VIII, 1/2, 1968, p. 96-105;
 • Das Wesen des orthoxen Kirchenrechtsgottliche Setzun, oder geschichtlich wandelbar, extras din “Kyrios", VIII, 1968, p. 180-189;
 • Fur eine okumenische Theologie, extras din “Kyrios", IX, 1969, p. 109-116;
 • Uber die Rezeptation Beshluss der okumenischen Synoden seitens der Kirche, extras din “Theologia", Atena, 1969, 15 p. etc

источникиСноски