Попеску Димитрий

From Два града
Jump to: navigation, search
Данная статья является незавершенной и находится в процессе доработки.

Ректор, затем декан богословского факультета Бухарестского университета.

Восьмой Вселенский Собор

Участник Третьего Предсоборного Совещания (1986).

события

сочинения

 • Ortodoxie și contemporaneitate;
 • Hristos, Biserică, societate;
 • Misiunea Bisericii într-o lume secularizată;
 • Iisus Hristos Pantocrator.
 • Problema «chipului» din om după Gigorie de Nissa, în GB, an. XX, 1961, nr. 3, p. 339—351,
 • Sfinţenia după Sfântul Chiril de Alexandria, în «Ortodoxia», an. XIII,1961, nr.2 p. 230—241;
 • Doctrina despre Taina Botezului în primele secole creştine, în «Ortodoxia», an. XIII, 1961. nr. 3, p. 393—404;
 • Eclesiologia luterană, în «Ortodoxia», an. XIV, 1962, nr. 3, p. 413—417;
 • Faptele bune după Sfântul Simeon Noul Teolog, în «Ortodoxia», an. XIV, 1962, nr. 4, p. 540—555;
 • Eclesiologia romano-catolică după documentele celui de al doilea Consiliu de la Vatican şi ecourile ei în teologia contemporană. Teză de doctorat în «Ortodoxia», an. XXIV, 1972, nr. 3, p. 325—458 (şi extras);
 • Aspecte noi în problema «Filioque», în ,Ortodoxia", an. XXVI, 1974, nr. 4, p. 580—592;
 • Biserica locală şi comunitatea conciliară, în «Ortodoxia», an. XXIX, 1977, nr. 3-4, p. 507—512;
 • Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica romano- catolică, în ST, an. XXXI, 1979, nr. 5 −10, p. 367—390;
 • Învăţătura ortodoxă despre Maica Domnului, în G B, an. XXXVIII, 1979, nr. 7 — 8, p. 675—683;
 • Natura Bisericii din punct de vedere fiinţial şi comunitur, în MB, an. XXX, 1980, nr. 10- 12, p. 652—664;
 • Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăniloae, în ST, an. XXXV, 1993, nr. 7-8, p. 581—586;
 • Sfânta Taină a Preoţiei. Ierarhia bisericească sacramentală, după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, în «Ortodoxia», an. XLI, 1989, nr. 1, p. 7-13;
 • Teologie şi cultură, Bucureşti, 1993, 166 p.

источникиСноски