Ионица Виорел

From Два града
Jump to: navigation, search
Данная статья является незавершенной и находится в процессе доработки.

(18 октября 1945)

Восьмой Вселенский Собор

Участник Четвертого Предсоборного Совещания (Шамбези, 2009).

Участник заседания Межправославной комиссии по подготовке Святого и Великого Собора (Шамбези, 10 - 16 декабря 2009).

Участник Первого, Второго, Третьего и Четвертого заседаний Специальной межправославной комиссии по подготовке Всеправославного Собора.

Участник Пятого Предсоборного Совещания (Шамбези, 11 - 16 октября 2015).

экуменизм

Генеральный секретарь Конференции европейских церквей (2010 - 2012).

сочинения

 • Coordonatele vieţii creştine după “Epistola către Diognet", în MA, an. XV, 1970, nr, 7-8, p. 472-481;
 • Hristologia Sfântului Chiril al Alexandriei în perspectiva dialogului cu Bisericile necalcedoniene, în “Ortodoxia", an. XXIII, 1971, nr. 1-2, p. 194-209
 • Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului, în “Ortodoxia", an. XXIII, 1971, nr. 7- 8, p. 534-545;
 • Viata religioasa bizantină în secolul VII şi canoanele Sinodului Quinisext în MA, an. XVI, 1971, nr. 7-8, p. 539-549;
 • Patriarhia de Alexandria din 1920 până astăzi, în BOR, an.XC, 1972, nr. 5-6, p. 631 - 646;
 • Conciliul I de la Vatican şi consecinţele lui pentru Biserica romano-catolică, în MA, an. XVII, 1972, nr. 7- 8, p.560-571;
 • Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea Iui pentru ecumenismul actual, teză de doctorat în ST, an. XXX, 1978, nr. 5-8, p. 357-485 (şi extras),
 • Viaţa şi activitatea Sfântului Vasile cel Mare, în “Ortodoxia", an.XXXI, 1979, nr.1, p.16-27;
 • Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărârile Sinoadelor ecumenice în “Ortodoxia”, nr. XXXII, 1980, nr. 2, p. 263-274;
 • Sfântul loan Damaschinul apărător al cultului sfintelor icoane, în ST, an. XXXII, 1980, nr. 7-10, p. 581-589;
 • Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti. 1948-1981, în BOR, an. XCIX, 1981, nr. 9 - 1 0, p. 1094 - 1114;
 • Sinodul de la Constantinopol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor sale în ST, an .XXXIV, 1982, nr.34, p. 174 - 185;
 • Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi, în ST, an. XXXV, 1983, nr. 1-2, p. 8-18;
 • Evreii pe pământ românesc sau toleranţa la români de-a lungul timpului, în “Teologie şi viaţă" (MMB), serie nouă, an. I (LXVII), 1991, nr. 9-12, p. 50-64;

источникиСноски


... more about "Ионица Виорел"
Ионица Виорел +, Viorel Ioniță +  and Ионитца Виорель +
Фрибурский университет +, Бернский университет +  and Крайовский университет +