Ионеску Щербан

From Два града
Данная статья является незавершённой и находится в процессе доработки.

Ионеску Щербан
 Şerban Ionescu

1887-1957

Окончил: Ясская семинария «Вениамин Костаки», богословский факультет Бухарестского университета, философский факультет Лейпцигского университета

Преподавал в: Богословская семинария в Бузэу, Бухарестский университет

Организации: Центр социально-христианских исследований «Солидарность»

Пресса: Biserica Ortodoxa Romana, Studii Teologice, Raze de Lumina, Revista Ortodoxa, Solidaritatea, Arhiva pentru stiinta si reforma sociala, Buletinul Academiei de :tiinte morale si politice

Направление: экуменизм, социальное христианство

Şerban Ionescu (19 июня 1887 - 1 апреля 1957)

образование

Обучался в Ясской семинарии «Вениамин Костаки» (1899 - 1906) и на факультете теологии Бухарестского Университета (1907 - 1911). Доктор богословия (1920).

Участник Первого конгресса православных богословов (1936).

экуменизм

Участник региональной конференции Всемирного альянса за международную дружбу через Церкви (Нови-Сад, 1923).

Участник Оксфордской конференции движения Жизнь и деятельность (1937).

социальное христианство

В 1920-х был активным участником Центра социально-христианских исследований.

сочинения

 • Fouillees Verhaltnis zu Kant. Darstellung und Kritik. Inaugural Disertation zur Erhaltung der Doktorwurde.... Leipzig 1915, 108p.;
 • Atitudini etnico-sociale scoase din viaţa Sf. Ion Hrisostom, urmate de o expunere a doctrinei sale morale, Bucureşti, 1920, 78p.;
 • Problema morală şi criteriul moral obiectiv, Bucureşti, 1922, 46p.;
 • Morala antică şi morala creştină. Consideraţiuni generale, Bucureşti, 1923, 18p.;
 • Teoria ideilor - forţe cu aplicare la idea morală, religioasă şi socială. Studiu critic pe baza filozofiei contemporane, Bucureşti, 1924, 124 p.;
 • Sisteme de filosofie morală, vol.I Bucureşti, 1930, 208p.;
 • Sisteme moral-filosofice. Spiritismul creştin. Scurtă privire critică, Bucureşti, 1931, 39 p.
 • Idealul moral creştin şi aspectul său social, în ST, Ill, 1931, nr. 2, p. 212-245;
 • ldeea de dreptate ca forţă socială. Conferinţă.... Bucureşti, 1933, 31 p.:
 • Mişcarea social creştină în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 1934, 33p.;
 • 0 dispută creştino-filosofică. Problema conştiinţei, Bucureşti, 1934, 89 p.;
 • Axiomatica unei filosofii creştine, Bucureşti, 1936.60 p.;
 • Morala ortodoxă faţă cu celelalte morale confesionale – după izvoarele lor originale, Bucureşti, 1941, 246 p. (cf. şi Morala ortodoxă, în BOR, an. LIX. 1941, nr. 3 - 4, p. 164 - 208);
 • Personalitatea filosofului Leibnitz şi opera sa filosofico-religioasă! Discurs de recepţie la Academia de ştiinţe morale şi politice, cu C. Rădulescu Motru, Bucureşti, 1942, 29 p.;
 • Aspectul social al Ortodoxismului, Conferinţa, 1942, 27p.;
 • Temeiurile unei ordine morale, Bucureşti, 1943, 20p.;
 • Codul civil şi problema divorţului, Bucureşti, 1944, 28 p.;
 • Probleme de morală socială, vol. I, Bucureşti, 1945, 199p.
 • Manual de Morală creştină... pentru cl. VI licee, şcoli normale şi profesionale şi seminarii, ed. I, Bucureşti, 1929, 260 p.; ed. a II-a. 1930, 297p.; în afară de catedră, Bucureşti, 1938, 294 p.

источникиСноски